Dette aftryk blev senest opdateret den januar 17, 2022.

Ejeren af dette websted er:

Red Sea Reisen Limited
Touristic Promenade 672,
Hurghada, 84511
Egypt
Egypten
E-mail: moc.nesieraesder@ofni
Telefonnummer: +201223989720

1. Generel

1.1 I overensstemmelse med forordningen om online tvistbilæggelse i forbrugeranliggender (ODR-forordningen):

Vi vil gerne informere dig om forbrugernes mulighed for at indgive klager til Europa-Kommissionens online platform til bilæggelse af tvister, som findes på følgende URL: ec.europa.eu/odr

Vi er villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

2. Følgende oplysninger er obligatoriske i henhold til tysk lov.