Η παρούσα σφραγίδα (Imprint) επικαιροποιήθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022.

Ο ιδιοκτήτης του παρόντος ιστότοπου είναι:

Red Sea Reisen Limited
Touristic Promenade 672,
Hurghada, 84511
Egypt
Αίγυπτος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: moc.nesieraesder@ofni
Αριθμός τηλεφώνου: +201223989720

1. Γενικά

1.1 Σύμφωνα με τον κανονισμό για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών στις Υποθέσεις Καταναλωτών (Κανονισμός ΗΕΔ):

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ευκαιρία για τους καταναλωτές να υποβάλλουν καταγγελίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL: ec.europa.eu/odr

Είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

2. Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με το Γερμανικό δίκαιο.